Usługi

U/2019/S 048-110373
Data publikacji 30.04.2019

2019/S 048-110373 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor III i Sektor IV

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części pierwszej i drugiej zamówienia

Data publikacji 30.04.2019

Data modyfikacji 30.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 587 wizyt