Usługi

U/515624-N-2019
Data publikacji 26.03.2019

515624-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę korekty, składu i druku wraz z dostawą informatora turystycznego „Odzyskanie niepodległości w Radomiu”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załączniki

Data publikacji 26.03.2019

Data modyfikacji 26.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 260 wizyt