Usługi

2019/S/034/076730
Data publikacji 02.04.2019

2019/S 034-076730 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 02.04.2019

Data modyfikacji 02.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 377 wizyt