Usługi

Data publikacji 15.02.2019

Przetarg nieograniczony na usługę druku wizytówek dla radnych Rady Miejskiej w Radomiu.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Data publikacji 15.02.2019

Data modyfikacji 15.02.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawczuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 169 wizyt