Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych mających na celu sprawdzenie spójności baz danych określonych w art.4 ust.1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne...

Informacja o wyborze oferty

Zamówienia o nazwie: wykonanie prac geodezyjnych mających na celu sprawdzenie spójności baz danych określonych

w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z ich prowadzeniem przez Prezydenta Miasta Radomia oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem usunięcia stwierdzonych niezgodności w prowadzonych bazach danych.

 

Załączniki:

1. Treść ogłoszenia.

2. Wzór umowy.

3. Formularz ofertowy

4.Zmodyfikowany formularz ofertowy.

Metadane

Data publikacji : 29.01.2019
Data modyfikacji : 04.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry