Usługi

US/BZP.271.1.68.2019.MD/2019
Data publikacji 18.02.2019

BZP.271.1.68.2019.MD Zamówienie na uslugę społeczną dot. przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Radomia w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki

Data publikacji 18.02.2019

Data modyfikacji 18.02.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 237 wizyt