Usługi

U/2019/S 009-016482
Data publikacji 11.03.2019

2019/S 009-016482 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor V

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 11.03.2019

Data modyfikacji 11.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 1075 wizyt