Usługi

U/2019/S 009-016482
Data publikacji 16.01.2019

2019/S 009-016482 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor V

Termin składania ofert: 14.02.2019 r do godz. 09:00.

Data publikacji 16.01.2019

Data modyfikacji 16.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 100 wizyt