Usługi

U/2019/S 006-010258
Data publikacji 09.01.2019

2019/S 006-010258 Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Data publikacji 09.01.2019

Data modyfikacji 09.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 153 wizyt