Usługi

U/2018/S/248-573637
Data publikacji 15.01.2019

2018/S 248-573637 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor I.

Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja SIWZ. UWAGA! Nowy termin składania ofert: 30.01.2019 r. do godz. 09:00.

Data publikacji 15.01.2019

Data modyfikacji 15.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 216 wizyt