Usługi

U/2018/S/248-573637
Data publikacji 14.02.2019

2018/S 248-573637 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Miasta Radomia – Sektor I.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 14.02.2019

Data modyfikacji 14.02.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 613 wizyt