Usługi

U/661377/N/2018
Data publikacji 11.01.2019

661377-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu składu graficznego wg przekazanego przez zamawiającego projektu, przygotowaniu do druku, druku i dystrybucji 11-tu edycji Radomskiego Informatora Kulturalnego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

Data publikacji 11.01.2019

Data modyfikacji 11.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 220 wizyt