Usługi

U/BZP.271.1.729.2018.AP
Data publikacji 07.12.2018

BZP.271.1.729.2018.AP Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. świadczenia usługi gastronomicznej (cateringu) podczas spotkania wigilijnego

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia

Załączniki

Data publikacji 07.12.2018

Data modyfikacji 07.12.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 233 wizyt