Usługi

U/637648/N/2018
Data publikacji 14.12.2018

637648-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę drukowania informatora turystycznego oraz przewodników turystycznych

Zawiadomienie o wyborze oferty dla 2 i 3 części zamówienia

Data publikacji 14.12.2018

Data modyfikacji 14.12.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 410 wizyt