Usługi

US/633135/N/2018
Data publikacji 18.10.2018

633135-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dot. grupy kapitałowej.

Data publikacji 18.10.2018

Data modyfikacji 18.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aneta Grabowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 284 wizyt