Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/42747,Zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-wykonanie-czynnosci-rozgraniczeniowych-polozon.html
2019-10-14, 10:31

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności rozgraniczeniowych położonych w Radomiu przy ul. 25-go Czerwca pomiędzy działką nr 108/1 a działką sąsiednią nr 97/23 na ark 41 w obrębie 0041 - Śródmieście 1

Informacja o wyborze oferty

Załaczniki:

1. Treść ogłoszenia

2. Wzór umowy

3. Formularz ofertowy

Metadane

Data publikacji : 04.09.2018
Data modyfikacji : 24.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Bożena Mazur Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony