Usługi

US/608194/N/2018
Data publikacji 14.09.2018

608194-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych.

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji 14.09.2018

Data modyfikacji 14.09.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 274 wizyt