Usługi

U/601169/N/2018
Data publikacji 08.08.2018

601169-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych

Termin składania ofert: 22.08.2018r. do godz. 10:00

Data publikacji 08.08.2018

Rejestr zmian
Autor : Emilia Faryna

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 69 wizyt