Usługi

U/601169/N/2018
Data publikacji 31.08.2018

601169-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji 31.08.2018

Data modyfikacji 31.08.2018
Rejestr zmian
Autor : Emilia Faryna

Osoba publikująca: Emilia Faryna
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 299 wizyt