Usługi

Data publikacji 31.07.2018

591558-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załączniki

Data publikacji 31.07.2018

Data modyfikacji 31.07.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawczuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 123 wizyt