Usługi

Data publikacji 20.08.2018

591558-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Data publikacji 20.08.2018

Data modyfikacji 20.08.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawczuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 264 wizyt