Usługi

U/558545/N/2018
Data publikacji 16.05.2018

558545-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę składu, druku i dostawy 300 szt. plakatów i 1 szt. tablicy informacyjnej dla promocji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”

Termin składania ofert: 24.05.2018r. do godz. 09:00

Załączniki

Data publikacji 16.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 77 wizyt