Usługi

545970/N/2018
Data publikacji 17.04.2018

545970-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę ustalenia wartości rynkowej prawa własności gruntu dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej dla nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Gołębiowskiej.

Termin składania ofert: 25.04.2018r. do godz. 09:00

Załączniki

Data publikacji 17.04.2018

Data modyfikacji 17.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Klaudia Kucharska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 29 wizyt