Usługi

545970/N/2018
Data publikacji 15.05.2018

545970-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę ustalenia wartości rynkowej prawa własności gruntu dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej dla nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Gołębiowskiej.

Rozstrzygnięcie postępowania

Data publikacji 15.05.2018

Data modyfikacji 15.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Klaudia Kucharska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 241 wizyt