Usługi

US/538289/N/2018
Data publikacji 27.04.2018

538289-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów przed podziałem jak i po podziale dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, położonych w Radomiu.

Rozstrzygnięcie postępowania.

Data publikacji 27.04.2018

Data modyfikacji 27.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwikińska

Osoba publikująca: Monika Bielecka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 412 wizyt