Usługi

US/535371/N/2018
Data publikacji 27.04.2018

535371-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego ustalającego wysokość stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Radomiu, z przeznaczeniem pod zarządzanie lotniskiem cywilnym użytku publicznego.

Unieważnienie postępowania.

Data publikacji 27.04.2018

Data modyfikacji 27.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aneta Grabowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 548 wizyt