Usługi

Data publikacji 15.03.2018

526811-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitalowej

Załączniki

Data publikacji 15.03.2018

Data modyfikacji 15.03.2018
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawczuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 146 wizyt