Usługi

US/524170-N-2018
Data publikacji 15.03.2018

524170-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy broszur – kart do głosowania w Budżecie Obywatelskim

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitalowej

Załączniki

Data publikacji 15.03.2018

Data modyfikacji 15.03.2018
Rejestr zmian
Autor: Agnieszka Kotowska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 217 wizyt