Usługi

Strona znajduje się w archiwum.

US/524170-N-2018
Data publikacji 05.04.2018

524170-N-2018 Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy broszur – kart do głosowania w Budżecie Obywatelskim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 05.04.2018

Data modyfikacji 05.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 520 wizyt