Usługi

Strona znajduje się w archiwum.

US/630184-N-2017
Data publikacji 10.01.2018

630184-N-2017 Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu składu graficznego wg przekazanego projektu, przygotowaniu do druku, druku i dystrybucji 11-tu edycji Radomskiego Informatora Kulturalnego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Załączniki

Data publikacji 10.01.2018

Data modyfikacji 10.01.2018
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 380 wizyt