Usługi

626595/N/2017
Data publikacji 14.12.2017

626595-N-2017 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji zewnętrznych granic terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Radomia, oznaczonego w ewidencji gruntów miasta Radomia jako działki nr 15/11 i 15/14 (obręb 0080-Żakowice, ark. 114).

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki

Data publikacji 14.12.2017

Data modyfikacji 14.12.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Klaudia Kucharska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 63 wizyt