Usługi

Data publikacji 07.12.2017

621324-N-2017 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania podziału działki nr 2/5 (Obr.0120-Ustronie, ark 126) stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załączniki

Data publikacji 07.12.2017

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawczuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 106 wizyt