Usługi

Strona znajduje się w archiwum.

US/500056685/N/2017
Data publikacji 10.11.2017

500056685-N-2017 Zamówienie z wolnej ręki na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 18 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa, w celu określenia wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Radomia przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego oraz w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Załączniki

Data publikacji 10.11.2017

Rejestr zmian
Autor : Aneta Grabowska

Osoba publikująca: Aneta Grabowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 265 wizyt