Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

500056685-N-2017 Zamówienie z wolnej ręki na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 18 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa, w celu określenia wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Radomia przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego oraz w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Metadane

Data publikacji : 10.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Grabowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Grabowska Biuro Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry