Usługi

US/612423/N/2017
Data publikacji 29.11.2017

612423-N-2017 Przetarg nieograniczony na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu lokalnym.

Rozstrzygnięcie postępowania

Załączniki

Data publikacji 29.11.2017

Data modyfikacji 29.11.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Klaudia Kucharska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 259 wizyt