Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

500055692-N-2017 Zamówienie z wolnej ręki na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 2 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia w celu określenia wysokości odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wartości rynkowej prawa własności nieruchomości w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r., poz. 778 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 08.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kotowska Biuro Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry