Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/39756,Sprawowanie-nadzoru-inwestorskiego-nad-realizacja-zamowienia-o-nazwie-Wyeksponow.html
2021-02-25, 06:42

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia o nazwie: „Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację (Klasztor Bernardynów)”

Rozstrzygnięcie postępowania

Metadane

Data publikacji : 20.10.2017
Data modyfikacji : 20.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Piechota Wydział Inwestycji
Osoba udostępniająca informację:
Beata Piechota Wydział Inwestycji
Osoba modyfikująca informację:
Beata Piechota

Opcje strony