Usługi

US/596878/N/2017
Data publikacji 12.10.2017

596878-N-2017 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 43 operatów szacunkowych.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załączniki

Data publikacji 12.10.2017

Data modyfikacji 12.10.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aneta Grabowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 140 wizyt