Usługi

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 13.10.2017

591105-N-2017 Przetarg nieograniczony na usługę usuwania pojazdów (z wyłączeniem pojazdów przewożących towary niebezpieczne) z dróg w granicach administracyjnych miasta Radomia oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięte pojazdy na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rozstrzygnięcie postępowania

Załączniki

Data publikacji 13.10.2017

Data modyfikacji 13.10.2017
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 288 wizyt