Usługi

Ar.271. 2.2017
Data publikacji 05.07.2017

Jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 45 wraz z koncepcją zmiany elewacji budynku chłodni.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dn. 25 lipca 2017 roku do godz. 15:00,

Załączniki

Data publikacji 05.07.2017

Rejestr zmian
Autor: Paweł Rybak

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 2496 wizyt