Usługi

US/530125/N/2017
Data publikacji 19.06.2017

530125-N-2017 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 65 operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową prawa własności gruntów położonych w Radomiu.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załączniki

Data publikacji 19.06.2017

Data modyfikacji 19.06.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aneta Grabowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 192 wizyt