Usługi

U/470/2017
Data publikacji 19.06.2017

BZP.271.1.470.2017.PF Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dodatkowych z zakresu zajęć kulturalnych w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załączniki

Data publikacji 19.06.2017

Data modyfikacji 19.06.2017
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 141 wizyt