Usługi

U/464/2017
Data publikacji 19.06.2017

464-2017 Zamówienia publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z fizyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt.: „Przez kształcenie do sukcesu”

Rozstrzygnięcie postępowania

Załączniki

Data publikacji 19.06.2017

Data modyfikacji 19.06.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 71 wizyt