Usługi

U/464/2017
Data publikacji 30.06.2017

464-2017 Zamówienia publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z fizyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt.: „Przez kształcenie do sukcesu”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki

Data publikacji 30.06.2017

Data modyfikacji 30.06.2017
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 195 wizyt