Usługi

Strona znajduje się w archiwum.

US/512102/N/2017
Data publikacji 26.05.2017

512102-N-2017 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej przy ul. Brzustowskiej w Radomiu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

Data publikacji 26.05.2017

Data modyfikacji 31.05.2017
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Karolina Krawczuk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 229 wizyt