Usługi

US/65779/2017
Data publikacji 21.04.2017

65779 - 2017 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania mapy podziału działek położonych w Radomiu przy ul. Hallera oraz Żwirki i Wigury.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załączniki

Data publikacji 21.04.2017

Data modyfikacji 21.04.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aneta Grabowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 89 wizyt