Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

65149 - 2017 Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z fizyki w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”

Unieważnienie postępowania

Metadane

Data publikacji : 21.04.2017
Data modyfikacji : 21.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Frąk Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Frąk

Opcje strony

do góry