Usługi

Strona znajduje się w archiwum.

US/65149/2017
Data publikacji 21.04.2017

65149 - 2017 Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z fizyki w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”

Unieważnienie postępowania

Załączniki

Data publikacji 21.04.2017

Data modyfikacji 21.04.2017
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Piotr Frąk
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 184 wizyt