Usługi

US/43005/2017
Data publikacji 19.04.2017

43005-2017 Zamówienie publiczne na usługę społeczną polegającą na przeprowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części od 1 do 5 zamówienia

Załączniki

Data publikacji 19.04.2017

Data modyfikacji 19.04.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 145 wizyt