Usługi

US/43005/2017
Data publikacji 17.03.2017

43005-2017 Zamówienie publiczne na usługę społeczną polegającą na przeprowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z języka angielskiego w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”.

Modyfikacja treści Ogłoszenia o zamówieniu Termin składania ofert: 22.03.2017r. godz. 09:00

Załączniki

Data publikacji 17.03.2017

Data modyfikacji 17.03.2017
Rejestr zmian
Autor: Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Magdalena Domagała
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 113 wizyt