Usługi

Strona znajduje się w archiwum.

U/41621/2017
Data publikacji 10.04.2017

41621-2017 Przetarg nieograniczony na usługę zbiórki, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Radomia.

Rozstrzygnięcie postępowania

Załączniki

Data publikacji 10.04.2017

Data modyfikacji 10.04.2017
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 447 wizyt