Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/37492,39194-2017-Zamowienie-publiczne-na-usluge-spoleczna-dot-przeprowadzenia-pozalekc.html
2021-02-25, 06:47

Strona znajduje się w archiwum.

39194-2017 Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z matematyki w ramach projektu pt.: „Przez kształcenie do sukcesu”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metadane

Data publikacji : 27.04.2017
Data modyfikacji : 27.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Paprocka Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Paprocka

Opcje strony