Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

39194-2017 Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z matematyki w ramach projektu pt.: „Przez kształcenie do sukcesu”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metadane

Data publikacji : 27.04.2017
Data modyfikacji : 27.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Paprocka Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Paprocka

Opcje strony

do góry