Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/37471,37346-2017-Zamowienie-publiczne-na-usluge-spoleczna-dot-przeprowadzenia-pozalekc.html
2021-01-27, 00:49

Strona znajduje się w archiwum.

37346 - 2017 Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i dodatkowych z biologii prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w ramach projektu pt.: „Przez kształcenie do sukcesu"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Metadane

Data publikacji : 21.03.2017
Data modyfikacji : 21.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska
Osoba udostępniająca informację:
Emilia Faryna Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Faryna

Opcje strony