Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/36926,6502-2017-Zamowienie-publiczne-na-usluge-spoleczna-dot-przeprowadzenia-pozalekcy.html
2021-02-25, 06:43

Strona znajduje się w archiwum.

6502 - 2017 Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych z języka niemieckiego w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metadane

Data publikacji : 29.03.2017
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Frąk Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Frąk

Opcje strony