Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

374736 - 2016 Zamówienie publiczne na usługę społeczną dot. przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i dodatkowych z fizyki w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu”

Informacja o nieudzieleniu zamówienia (część 4 i 5); Zawiadomienie o unieważnieniu czynności w zakresie przyznania punktów jednej ze złożonych ofert dla części 4 i 5 zamówienia; Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (cz. 1-3)

Metadane

Data publikacji : 29.03.2017
Data modyfikacji : 29.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Frąk Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Frąk

Opcje strony

do góry