Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/34252,101314-2016-Przetarg-nieogr-na-usluge-utworzenia-bazy-danych-geodezyjnej-ewidenc.html
2020-10-23, 23:27

Strona znajduje się w archiwum.

101314-2016 Przetarg nieogr. na usługę utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla m.Radomia– sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej),z wykorz. danych zgromadzonych w zasobie oraz danych branżowych

Rozstrzygnięcie postępowania

Metadane

Data publikacji : 10.06.2016
Data modyfikacji : 10.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Ślarzyński
Osoba udostępniająca informację:
Emilia Faryna Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Faryna

Opcje strony