Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

153251-2012 Przetarg nieogranicz. na usługę mapy do celów prawnych dla parceli hipot. stan. własność Skarbu Państwa oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej celem wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków m.R-mia oraz w KW.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metadane

Data publikacji : 26.07.2012
Data modyfikacji : 26.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Ślarzyński
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Paprocka Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Paprocka

Opcje strony

do góry