Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

142945-2011Przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą kontroli projektu klasyfikacji gruntów dla obrębu 0220-Wólka Klwatecka, wykonaną w oparciu o umowę nr BZP.272.182.2011.AK z dnia 11.04.2011r. dot. ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytk

Unieważnienie postępowania

Metadane

Data publikacji : 31.05.2011
Data modyfikacji : 31.05.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Ślarzyński
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kotowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kotowska

Opcje strony

do góry