Plany zamówień publicznych

Data publikacji 17.01.2019

Plan postępowań Gminy Miasta Radomia o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok (roboty budowlane i usługi oraz dostawy służące realizacji robót budowlanych o wartości powyżej 30 tys. Euro) - prowadzący Wydział Kultury

Data publikacji 17.01.2019

Data modyfikacji 17.01.2019
Rejestr zmian
Autor : Beata Piechota

Osoba publikująca: Beata Piechota
Wydział Inwestycji

Statystyka strony: 250 wizyt